Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

badz-przy-mnie
Ty mnie przytulisz bo nie chcesz mojej krzywdy, ale tak jak On to mnie nie przytulisz nigdy
Reposted bybazinga22 bazinga22
badz-przy-mnie
Wystarczyło,że znowu spędziłam z nim trochę czasu 
a dawne zauroczenie powróciło
Reposted byzEveRcarmenluna
Sponsored post
feedback2020-admin
badz-przy-mnie
'Mała,Ty wstajesz każdego dnia rano.Ty się ubierasz, malujesz, zabierasz swoje rzeczy i wyruszasz do szkoły,na uczelnię, do pracy lub do znajomych.
Ty się uśmiechasz.Ty jesteś niesamowitą gadułą. Ty świetnie się bawisz.
Ty zgrywasz pozory. Wyjaśnij mi-po co? Przecież każdy widzi Twoje oczy.
Wszyscy dostrzegają to jak zmęczona jesteś,jak opadasz z sił,jak katujesz się przeszłością. Ty, Mała, jesteś cholerną pozorantką. I nikt nie potrafi do Ciebie dotrzeć, ani Ciebie zmienić.
badz-przy-mnie
'Nie mów mi że rozumiesz,
bo to nie Twoje serce rozrywało się na tysiące kawałków,
To nie Twoje wspomnienia spływały po policzkach.'
badz-przy-mnie
badz-przy-mnie
badz-przy-mnie
1569 9f44
badz-przy-mnie
1557 0cde
Reposted bydoope doope
badz-przy-mnie
1541 ab5b
badz-przy-mnie
1526 ef8d
badz-przy-mnie
1483 7e5c

May 02 2015

badz-przy-mnie
badz-przy-mnie
8282 852d
badz-przy-mnie
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaIllara Illara
badz-przy-mnie
3282 dd37
Reposted fromfoina foina viaDajanaa Dajanaa
badz-przy-mnie
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
Reposted fromenchantement enchantement viaDajanaa Dajanaa
5813 ce90
Reposted fromsunlight sunlight viaDajanaa Dajanaa
badz-przy-mnie
8973 86c7
Reposted fromchceuciec chceuciec
badz-przy-mnie
4064 6834 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viachceuciec chceuciec
badz-przy-mnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...